Konstforum på gång!

Här följer lite av vad vi planerar för 2021. Välkommen att delta!

Konstforums verksamhet 2021 All vår verksamhet har tidigare bedrivets på Lilla Kulturhuset Mejerigränden 3, Kävlinge. Men som läget är förtillfället har Kävlinge kommun valt att följa restriktionerna och hela huset är stängt. Vilket vi har full förståelse för. Ambitionen är dock att fortsätta arrangera utställningar men i andra former och platser. Ge medlemmar möjlighet att visa konst och konsthantverk för allmänheten. Samarbeta med andra föreningar och Kävlinge kommun i digitala forum och skapa intressanta samtal för att hitta nya sätt att låta kultur och konst leva i samhället.

Konstforums planerade verksamhet 2021

 • ÅRSMÖTE den 1 mars ordnades per capsulam digitalt
 • Medlemsmöte i mars kunde inte genomföras p.g.a. läget i samhället 
 • Påsksalong 1 april kommer att ske i form av fönsterutställning i Furulund. 24 utställare visar ett av sina verk som kopierats och laminerats. 
 • Vårsalong planeras i maj som utomhusaktivitet
 • Måleriprojekt i Folkparken vid lekplatsen i juni-juli
 • Deltagande i Mik Live Musikfestival med skapande Workshop augusti
 • Sillamarknaden, Lions. Barsebäcks hamn. augusti
 • Höstsalong september                                                                    
 • Medlemsmöte oktober
 • Ungdomsutställningen v.44 och medverkan i Bästa Biennalen. 
 • Julmarknad december                                                                                                                   

Tankar 2021 om Coronan tillåter att vi kan träffas!

 • Biblioteks, fönster och butiksutställningar fortsätter vi med för vi har sett att denna form har passat i samband med Coronaläget. 
 • Vi planerar att ge våra medlemmar möjlighet att delta i SKR´S kurser och studiebesök som de erbjuder. 
 • Workshops för medlemmar i olika tekniker och redskap. 
 • Öppen ateljé med Workshops i någon form, dag eller kvällstid. Vi har investerat i olika konstnärsmaterial som kan komma medlemmar till godo. Fortsatta grafik-kvällar planeras och eftersom intresset varit stort har vi köpt en till tryckpress.
 • I samband med våra samlingsutställningar önskar vi levandegöra och visa olika hantverk för besökarna för att inspirera till skapande. Använda oss av digitala filmer vid behov. Samarbete planeras med Riksteatern, Kävlinge församling och Möllan i Löddeköpinge i annorlunda utställningsformer.

Konstforum är en stark förening med många hängivna medlemmar och med betydande konstnärligverksamhet. Vi anser att vi behövs och är en viktig part/konstförening och vill fortsätta att ha en driftig roll i Kävlinges konst och kulturliv.