KONSTFORUMS TIPS OCH REGLER VID UTSTÄLLNINGAR

• Våra utställningar är samlingsutställningar för medlemmar på Lilla Kulturhuset Mejerigränd som har två våningar för utställning. Påskrundan, Vårsalongen, Höstsalongen, Ungdomsutställning och Julmarknaden.
• Utställningskommittén hänvisar till anvisad plats i utställningslokalen.
• Samtliga utställare ansvarar för att lokalen återställs och städas efter utställningen.
• Eventuella skador på utställda föremål eller vid stöld, ersätts detta via utställarens egna försäkringar.
• Förberedelser sker dagen före aktuell utställning en stege finns tillgänglig.

Utställare ansvarar för:
– upphängning av tavlor, på vägg eller om utrymme finns på staffli
– placering av konsthantverk på anvisat bord/ podier/ glasskåp.

Tavlor:
• Ta med hammare, spik, tumstock/talmeter.
• Tavlor kan också hängas på befintlig tavellist med lina/upphängning.
• Hänsyn skall tas till övriga utställare så att under-överkant blir i samma höjd.
• Föreningen tillhandahåller etiketter för att skriva tavlans titel, teknik, pris och namn
• Tavlor får ej ställas på golvet.
• Akvareller skall alltid vara inramade med glas och ram. • Övriga tavlor med list eller bred kant (Canvas deep edge c:a 35 mm).
• Presentation av utställaren får gärna finnas samt visitkort.

Fotografier/fotokonst:
Se ovan – tavlor. Fotografier inramade/fotomontage (t.ex. på kapaplatta).

Konsthantverk:
• Bord/ podier/ glasskåp tillhandahålles efter tillgång och plats.
• Utställare presenterar sina alster på ett säkert sätt.
• Föremålen måste stå stadigt för att inte ge risk för personskador.
• Pris och material skall anges på/ sidan om föremålet.
• Presentation av utställaren får gärna finnas samt visitkort.

Passningslista:
Upprättas av utställningskommittén. Utställare som inte kan närvara vid tilldelad tid får byta inbördes med övriga utställare. Om utställare inte är närvarande bör man vidtala någon annan som ansvarar för utställningsföremålen (vid försäljning mm). Kommittén anser att utställningen får en högre kvalitet om konstnärer/ hantverkare närvarar vid utställningen.

Annan viktig information:
Utställda verk får endast i undantagsfall plockas ner eller tas bort innan utställningstiden är slut (försäljning där kunden inte kan hämta senare). Möjligt kan ett ersättningsverk sättas fram/upp.
Förpackningsmaterial (bubbelplast) finns att få vid försäljning.
Närvarande utställare Behöver i mån av behov hjälpa till med praktiskt arbete i kafé serveringen.
Om du som utställare önskar att baka till caféverksamheten så är det helt okej.
Rökförbud råder och ur allergisynpunkt är det inte heller lämpligt med djur.
Förtäring av berusningsmedel (alkohol – droger) är förbjudet.

Kävlinge den 2019-04-10 Styrelsen/ utställningskommittén 

Hämta utställningsreglerna i pdf format

För att läsa filer i pdf format krävs ett externt program
Filen öppnas i separat fönster