KONSTFORUMS TIPS OCH REGLER VID UTSTÄLLNINGAR
Våra utställningar är samlingsutställningar för medlemmar på Lilla Kulturhuset,
Mejerigränd, Kävlinge.
Påsksalong
Vårsalong
Höstsalongen
Ungdomsutställning
Julmarknaden

I utställningslokalen anvisar utställningskommittén platser och är suveräna i sina beslut.
Samtliga utställare ansvarar för att lokalen återställs och städas efter utställningen. Eventuella
skador på utställda föremål eller vid stöld, ersätts detta via utställarens egna försäkringar.
Förberedelser sker dagen före aktuell utställning. Konstforum tillhandahåller namnbrickor.
Stege, upphängningredskap, podier och bänkar finns tillgängligt.
Utställare ansvarar för
– upphängning av tavlor, på vägg eller om utrymme finns på staffli
– placering av konsthantverk på anvisat bord/ podier/ glasskåp

Tavlor

Ta med hammare, spik, tumstock/talmeter

Tavlor kan också hängas på befintlig tavellist med lina/upphängning

Hänsyn skall tas till övriga utställare så att under-överkant blir i samma höjd

Föreningen tillhandahåller etiketter för att skriva tavlans titel, teknik, pris och namn

Tavlor får ej ställas på golvet vid utställning

Akvareller skall alltid vara inramade med glas och ram

Presentation av utställaren får gärna finnas samt visitkort

Fotografier/fotokonst
Se ovan – tavlor. Fotografier inramade/fotomontage (till exempel på kapaplatta).

Konsthantverk

Bord/ podier/ glasskåp tillhandahålles efter tillgång och plats

Utställare presenterar sina alster på ett säkert sätt och belamrar inte bordet med för mycket.
Ej marknadsstånd, ha extra konsthantverk under bordet för att fylla på.

Föremålen måste stå stadigt för att undvika risk för personskador

Pris och material skall anges på/ sidan om föremålet

Presentation av utställaren får gärna finnas samt visitkort

Passningslista
Upprättas av utställningskommittén. Utställare som inte kan närvara vid tilldelad tid får byta
inbördes med övriga utställare. Om utställare inte är närvarande bör man vidtala någon annan
som ansvarar för utställningsföremålen (vid försäljning mm). Kommittén anser att
utställningen får en högre kvalitet om konstnärer/ hantverkare närvarar vid utställningen.
Annan viktig information
Utställda verk får endast i undantagsfall plockas ner eller tas bort innan
utställningstiden är slut (försäljning där kunden inte kan hämta senare)
Möjligen kan ett ersättningsverk sättas fram/upp
Förpackningsmaterial (bubbelplast) finns att få vid försäljning
Utställarna ansvarar själv för försäljningen
Närvarande utställare
Behöver i mån av behov hjälpa till med praktiskt arbete i caféserveringen
Om du som utställare önskar baka till caféverksamheten så är det välkommet
Rökförbud råder och ur allergisynpunkt är det inte heller lämpligt med djur
Förtäring av berusningsmedel (alkohol – droger) är förbjudet

Kävlinge den 2024-04-09
Konstforums styrelse/ utställningskommittén

Hämta utställningsreglerna i pdf format

För att läsa filer i pdf format krävs ett externt program
Filen öppnas i separat fönster