Stadgar rev 2023

* För att läsa filer i pdf format krävs ett externt program
* Filen öppnas i separat fönster