2024

Ordförande: Lisbeth Persson
Kontakta: ordf@konstforumkavlinge.se


Vice ordförande: Inga Bengtsson
Kontakta: vordf@konstforumkavlinge.se


Kassör: Göran Hallkvist
Kontakta: ekonomi@konstforumkavlinge.se


Sekreterare: Anders Bengtsson
Kontakta: sekreterare@konstforumkavlinge.se


Ledamöter:
Bo Hellberg
Siw Persson
Eva Hallkvist


Revisor: Lena Bergkvist


Revisor suppleant: Birthe Kjell Lindh


Valberedning: Anja Kärhä (sammankallande) och Barbro Ek
Kontakta: valberedningen@konstforumkavlinge.se