2024

Ordförande: Lisbeth Persson


Vice ordförande: Inga Bengtsson


Kassör: Göran Hallkvist


Sekreterare: Anders Bengtsson


Ledamöter:
Bo Hellberg
Siw Persson
Eva Hallkvist


Revisor: Lena Bergkvist


Revisor suppleant: Birthe Kjell Lindh


Valberedning: Anja Kärhä (sammankallande) och Barbro Ek