Elektrifierad konst i Kävlinge centrum

I sommar ska Skånska Energis elskåp förses med konstverk skapade av 12 medlemmar i Konstforum.

Temat är Växtkraft som varje konstnär tolkar på sitt sätt.

Projektet finansieras med stöd från Kävlinge kommun och Sparbanksstiftelsen Finn.

Konstverken kommer att finnas från järnvägsstationen, ned längs Mårtensgatan och vid Unionstorget.

Det konstnärliga arbetet påbörjas efter midsommarhelgen och allting ska vara klart i mitten av augusti.

Ansvariga för projektet är Christian Frost och Ann-Christine Jönsson