GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter ber vi dig läsa igenom följande information och ge ditt samtycke till behandling av era personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR
Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt
att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt
att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör
av dig till vår ordförande via konstforum@hotmail.se om
du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Dina personuppgifter består av namn, adress, tel.nr, e-mailadress samt födelseår-månad-dag. Notera att vi inte har era fyra sista siffror.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till medlemsmöten, vernissage och annat inom föreningen.

Sitter du med i konstföreningens styrelse kommer dina personuppgifter att registreras i Sveriges Konstföreningars medlemsregister så att förbundet och distriktet ska kunna skicka information till dig och kontakta dig.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot
använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för dig som medlem i konstförening, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

Meddela oss enligt ovan när du har läst informationen och INTE accepterar hanteringen av personuppgifter. Vi kommer då att ta bort dig från vårt register vilket i sig innebär att vi inte kommer att göra
några utskick till dig.

För mer information och handledningar om GDPR se Datainspektionens hemsida.

Kävlinge kommun kan komma att begära för att föreningen ska få bidrag vårt medlemsregister. Denna information finns på vår hemsida konstforumkavlinge.se/kavlingekonstforum.se
Kävlinge 2018.05.22
Styrelsen Konstforum i Kävlinge

mta GDPR i pdf format

* För att läsa filer i pdf format krävs ett externt program
* Filen öppnas i separat fönster

Mer om GDPR

Enligt ny lagstiftning från 25 maj 2018 har vi skapat denna sida för att följa The EU’s General Data Protection Regulation (GDPR).

Som gäst, kund på konstforumkavlinge.se/kavlingekonstforum.se har du rätt att:

1. Begära ut registrerade data om dig själv

2. Begära att dina uppgifter sekretessbeläggs

3. Begära att dina uppgifter raderas från vårt kundregister. Varje begäran dokumenteras enligt lag.

Samtliga bilder och filmer som publiceras på konstforumkavlinge.se/kavlingekonstforum.se / Instagram konto / Facebook konto / Twitter konto och Youtube konto kan inte bergäras eller sekretessbeläggas, eftersom bilderna är tagna i offentliga sammanhang eller med tillstånd för offentlig publicering.