Välkommen till KONSTFORUM i Kävlinge

Föreningen KONSTFORUM i Kävlinge, är en ideell Konstnärs- och konsthantverksförening för lokala konstnärer och konsthantverkare i Kävlingebygden.

Bildspel från Vårsalongen 4/5 finns under utställningar 2024.

Bildspel från Vårsalongen 4/5 finns under utställningar 2024.

Besök vår utställningsmonter

Besök vår utställningsmonter

Montern finns i foajén på Vårdcentralen i Kävlinge.

Konstforum bjuder på omväxlande utställningar med verk av våra medlemmar.

Elektrifierad konst i Kävlinge centrum

Elektrifierad konst i Kävlinge centrum

Vår projektredovisning
(i pdf-format) hittar du på hemsidan under fliken Evenemang/Aktiviteter

Under sommaren 2022 fick 13 av Skånska Energis elskåp i Kävlinge centrum konstverk skapade av medlemmar i föreningen Konstforum i Kävlinge.
Temat är Växtkraft som varje konstnär tolkat på sitt sätt. Projektet finansierades med stöd från Kävlinge kommun och Sparbanksstiftelsen Finn.

En del av skåpen är målade på plats och på en del av skåpen har motiven folierats.
Konstverken finns i en slinga från järnvägsstationen, ned längs Mårtensgatan och vid Unionstorget. Hitta den röda elsladden som återfinns på varje skåp!

Ansvariga för projektet är
Christian Frost
och Ann-Christine Jönsson

Medlem i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar

Medlem i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar

KONSTFORUM i Kävlinge är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar som är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

På gång från KONSTFORUM i Kävlinge

Du kan också bli medlem av KONSTFORUM i Kävlinge