Delta i vår Ungdomsutställning 2021

Konstforum kommer att anordna en samlingsutställning på Lilla Kulturhuset i Kävlinge med verk skapade av unga 12 till 21 år. Utställningsdagarna kommer att vara i slutet av oktober och en dag i november. Ni kan lämna in era verk individuellt eller via skolan. Enskilda eller kollektiva verk tages emot. Till exempel måleri, teckning, skulptur, textil, foto eller blandteknik.

Vårt arrangemang är kostnadsfritt.

Kontaktperson: Anja Kärhä, ordförande, Konstforum i Kävlinge

E-post: ordf@konstforumkavlinge.se